Onze werkwijze

Als strategisch partner adviseren wij partijen over het inzetten van communitybuilding en -beheer ten behoeve van het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Aansluitend kunnen wij ook (een deel van) de uitvoer of ondersteuning verzorgen.

Tijdens de eerste fase maken we kennis met de betrokken partijen en doen onderzoek naar de haalbaarheid van het project. Hierbij bepalen we samen met de partners met welk doel de community wordt opgezet en bepalen we de communitystrategie. We zetten een routekaart op waarin we adviseren over te nemen vervolgstappen.

Vervolgens ontwikkelen we een concept voor de community en geven deze invulling. Dit start met onderzoek naar de communityleden en de gedeelde belangen en ambities binnen de community. De community journey geeft ons inzicht in de route die communityleden afleggen tijdens de onbaording en daarna. We stellen een communityplan op waarin de doelen en plan van aanpak worden beschreven.

Wanneer de community gecreëerd is en de leden on board zijn, adviseren we over het blijvend actief betrekken van communityleden. Een communitymanager beheert zowel offline als online de community en is inhoudelijk op de hoogte van wat er speelt. Wij adviseren over de te nemen stappen om leden te betrekken en de doelen van de community te bereiken.

Het Schakel Principe

Elke community wordt opgezet volgens het Schakel Principe. Hierbij zijn drie onderdelen essentieel: strategie, tools en service.

Strategie

Geen enkele community is hetzelfde. Om een waardevolle community te creëren, is het belangrijk om van tevoren de behoeften en doelen die je als organisatie met je community hebt, duidelijk te definiëren. Ook moet je je doelgroep kennen en weten wat hun gezamenlijke ambities of ervaringen zijn. Onze community consultant helpt je daar bij.

Tools
Technologie helpt ons om mensen met elkaar in contact te brengen. Daarom bieden wij verschillende tools aan, waaronder een online platform en app waarin mensen op basis van relevante thema’s elkaar kunnen vinden en met elkaar in contact kunnen komen.

Service
Persoonlijke aandacht en menselijk contact is essentieel voor een betrokken en actieve community. Communitybeheerders luisteren, vragen door en zijn echte verbinders. Ze zijn op de hoogte van wat er speelt in de community en brengen de juiste mensen met elkaar in contact, online maar zeker ook offline.

Vragen of samenwerken?

Neem gerust contact met ons op.

contact

Hoofdkantoor Schakel

Meerssenerweg 166
6222 AK Maastricht
043 - 321 57 86

Copyright © 2023 Schakel Holding BV | Privacy verklaring